ผลวิจัยฟูคอยแดน

สารคดี ประโยชน์ของ สาหร่าย ฟูคอยแดน

ฟูคอยแดน (Fucoidan)

สารอาหารทางการแพทย์อันดับ 1ผลการวิจัยกว่า 1000ฉบับ มีความปลอดภัยสูง ช่วยบำรุงไต
มีผู้ใช้มากกว่าล้านคนทั่วโลก ตลอด 10ปี และมีผลลัพธ์ชัดเจน

ผลงาน วิจัยทางการแพทย์ของ ฟูคอยแดน บางส่วน

สาหร่าย ฟูคอยแดน (Fucoidan) ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของไต

ไตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขับถ่ายของเสียออกไปจากร่างกาย
ดังนั้น การทำงานของไตที่ดีจะทำให้สุขภาพดีด้วย

การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ จาก 4แหล่ง 4 ผลการวิจัย พบว่า ฟูคอยแดน มีบทบาทสำคัญในการดูแลการทำงานของไตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง / Reference เกี่ยวกับงานวิจัยสาหร่าย ฟูคอยแดน

 - Dittrich S, Lippek F, Gratopp A. Grosse-Siestrup C, Lange PE. Buhrer C, Clin Exp Pharmacol Physiol. 2002 Oct 29(10):909-14​

 - Ruehl ML, Orozco JA, Stoker MB, McDonagh PF, Coull BM, Ritter LS. Neurol Res. 2002 Apr;24(3):226-32.

 - Zhang Q, Li Z, Xu Z, Niu X, Zhang H. Planta Med. 2003 Jun;69(6):537-41.

 - Zhang Q, Li N, Zhao T, Qi H, Xu Z, Li Z. Phytother Res. 2005 Jan;19(1):50-3

ประโยชน์ ของ ฟูคอยแดนโดย Dr.MiChael

ฟูคอยแดน กับ การสร้างเซลล์ใหม่

งานวิจัยหลายชิ้น พบว่าฟูคอยแดนมีความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ โดยช่วยเสริมการทำงานของสเต็มเซลล์ที่ทำให้ร่างกายสามารถสร้างเซลล์ทดแทนเซลล์ที่ตายแล้วได้ จึงทำให้สร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะใหม่ได้ นอกจากนี้ฟูคอยแดนยังช่วยชะลอความชรา การศึกษายังพบอีกว่า ฟูคอยแดนมีประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตให้ยืนยาวและมีสุขภาพดี

เอกสารอ้างอิง / References
Frenette PS, Weiss L. Blood, 2000 Oct 1 96(7):2460-8

เสริมสร้างระบบการไหลเวียนโลหิตและสุขภาพที่ดี

ฟูคอยแดนช่วยในการดูแลการไหลเวียนของเลือดและการทำงานของหัวใจ การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้สึกดีขึ้นและแข็งแรงขึ้น และลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการของความชราได้

นอกจากนี้ ฟูคอยแดนยังช่วยชะลออัตราการดูดซึมกูลโคส หรือน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด อัตราการดูดซึมที่ช้าลงนี้จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดอัตราการ ทำลายเซลล์ต่างๆ ที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง

เอกสารอ้างอิง / References

 - Haneji K, Matsuda T, Tomita M, Kawakami H, Ohshiro K, Uchihara JN, Masuda M, Takasu N, Tanaka Y, Ohta T, Mori N. Nutr Cancer. 2005;52(2):189-201.

 - Itoh H. Noda H, Amano H, Zhuang C, MizunoT, Ito H Res. 1993 Nov-Dec;13(6A):2045-52​

 - Maruvama H, Tamauchi H, Hashimoto M, Nakano T. In Vivo. 2003 May-Jun;17(3):245-9

 - Riou D, Colliec-Jouault S, Pnczon du Sel D, Bosch S, Siavoshian S, Le Bert V, Tomasoni C, Sinquin C, Durand P, Roussakis C. Anticancer Res. 1996 May-Jun;16(3A):1213-8.

ขจัดสารพิษและอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย

เราทราบถึงผลที่เกิดจากการทำลายของอนุมูลอิสระแล้ว สารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ทรงพลังจะช่วยในการปรับความเป็นกลางของกระบวนการออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นตามอวัยวะต่างๆ รวมทั้งกระบวนการเผาผลาญในร่างกายด้วย ฟูคอยแดนมีคุณสมบัติของสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยให้มีท่านมีสุขภาพและร่าง กายที่แข็งแรงขึ้น

เอกสารอ้างอิง / References
Ruperez P, Ahrazem O, Leal JA. Agric Food Chem. 2002 Feb 13; 50(4):840-5

เพิ่มภูมิต้านทาน ฟูคอยแดน เจล Agel UMI

เพิ่มภูมิคุ้มกัน ควบคุมน้ำตาล ฟื้นฟูไต

ป้องกันไตเสื่อม ต่อต้านการเกิดเนื้อร้าย

UMI มีสารสกัดจาก ฟูคอยแดน (Fucoidan) ซึ่งนัก  วิทยาศาสตร์หันมาให้ความสำคัญและสนใจ
เนื่องจาก 
ฟูคอยแดน เป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่า
จากท้องทะเลลึก ที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย

d6c4a303c9

  ให้คำปรึกษาสุขภาพ ฟรี !!
   โดยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญ
   ที่มีประสบการณ์มากกว่า 9 ปี

ฟูคอยแดนช่วยดูแลสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน

การวิจัยทางแพทย์พบว่า ฟูคอยแดน ช่วยปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน โดยเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ยังลดลงให้กลับมาสมดุล เมื่อถูกกระตุ้นมากเกินไป สารปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันนี้ ทำงานโดยการปรับการสื่อสารระหว่างเซลล์

ระบบภูมิคุ้มกันนั้น เป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างเซลล์ ให้สามารถทำงานร่วมกันในการป้องกัน ซ่อมแซมเซลล์ ขจัดเซลล์ที่เป็นอันตรายออกไปจากร่างกาย หรือโจมตีสิ่งแปลกปลอม เมื่อแซคคาไลด์ที่ใช้ในการสร้างไกลโคลโปรตีนมีน้อย ก็จะมีผลต่อคุณภาพของการสื่อสาร

การกินอาหารที่มีแซคคาไลด์จะช่วยปรับการสร้างไกลโคลโปรตีนให้ดีขึ้น ฟูคอยแดนจะมีฟูโคสอยู่จำนวนมากซึ่งเป็นแซคคาไลด์ประเภทหนึ่งที่จำเป็น และมีน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนมากรวมอยู่ด้วย

สิ่งนี้จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ทำให้ฟูคอยแดนสามารถปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันได้ เมื่อเข้าใจถึงไกลโคลโปรตีน และการสื่อสารระหว่างเซลล์แล้ว ก็จะสามารถบอกได้ว่าฟูคอยแดนมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเพียงใด

เอกสารอ้างอิง / References

 - Kuznetsova TA, Zaporozhets TS, Besednova NN, et al. Antibiot Khimioter. 2003;48(4):11-3.

 - Zapopozhets TS, Besednova NN, Loenko IuN. Antibiot Khimioter. 1995 Feb;40(2):9-13.

ฟูคอยแดน เพิ่มพลังงานและดูแลระบบทางเดินหายใจ

ฟูคอยแดนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยช่วยให้ร่างกายผลิต อินเตอร์เฟอรอน- Y และอินเตอร์ลูคิน-12 องค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบการหายใจให้เป็นปกติ

เอกสารอ้างอิง / References
Granert C. Raud J, Lindquist L, Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology, May 1998, 5(3): 322-4

ฟูคอยแดน ช่วยรักษาระดับคลอเลสเตอรอลให้เป็นปกติ

กระบวน การสร้างคลอเลสเตอรอลเกิดขึ้นในตับ ร่างกายจะผลิตคลอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) และชนิดไม่ดี (LDL)การมีสุขภาพที่ดีจะต้องรักษาระดับของ LDL และ HDL ให้เป็นปกติ

ฟูคอยแดนสามารถช่วยในการรักษาระดับของคลอเลสเตอรอลที่มีอยู่ได้ โดยควบคุมการทำงานของกระบวนการเผาผลาญกรดไขมันในตับ

เอกสารอ้างอิง / References
Murata, M. et al. Journal of Nutrition, 1999 Jan:29(1):146-51.

 Power of Fucoidan งานวิจัยทางการแพทย์

ฟูคอยแดน สร้างการทำงานของข้อต่อให้แข็งแรง

ในปัจจุบัน ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจต่อสุขภาพของข้อต่อและกระดูกอ่อน
ฟูคอยแดนจะตอบคำถามในเรื่องสุขภาพของข้อต่อนี้ได้

ฟูคอยแดนช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของข้อต่อและกระดูกให้ทำงานอย่างเหมาะ สมโดยปรับกระบวนการของร่างกายให้สอดรับกัน

เอกสารอ้างอิง / References

 - (Bartlett MR, Warren HS, Cowden WB Parish CR Immunol Cell Biol. 1994 Oct; 72(5):367-74

 - Choi EM, Kim AJ, Kim YO, Hwang JK. J Med Food. 2005 Winter;8(4):446-53.

 - Senni K, Gueniche F, Foucault-Bertaud A, Igondjo-Tchen S, Fioretti F, Colliec-Jouault S, Durand P, Guezennec J, Godeau G, Letourneur D. Arch Biochem Biophys. 2006 Jan 1;445(1):56-64.)

ฟูคอยแดน ดูแลระบบทางเดินอาหารให้ทำงานอย่างเหมาะสม

ปัจจุบันนี้ ผู้คนจำนวนมากขึ้นเริ่มห่วงใยในการรักษาสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร ขณะเดียวกันผู้คนก็หันมาบริโภคอาหารที่มีไขมันมากขึ้นและเส้นใยน้อยลง

ฟูคอยแดน จะช่วยปรับเส้นทางการลำเลียงอาหารในระบบทางเดินอาหารและกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงอาหารให้เร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยรักษาการดูแลการทำงานของระบบทางเดินอาหารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง / References

Matsumoto S.,Nagaoka M, Hara T. Kimura-Takagi I, Mistsuvama K. Clinical and Experimental Immunology. June 2004, vol. 136, no.3 pp. 432-439(8)

 

เพิ่มภูมิคุ้มกัน ควบคุมน้ำตาล ฟื้นฟูไต

ป้องกันไตเสื่อม ต่อต้านการเกิดเนื้อร้าย

UMI มีสารสกัดจาก ฟูคอยแดน (Fucoidan) ซึ่งนัก  วิทยาศาสตร์หันมาให้ความสำคัญและสนใจ
เนื่องจาก 
ฟูคอยแดน เป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่า
จากท้องทะเลลึก ที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกาย

d6c4a303c9

  ให้คำปรึกษาสุขภาพ ฟรี !!
   โดยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญ
   ที่มีประสบการณ์มากกว่า 9 ปีThese statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

“ผลิตภัณฑ์ Agel อาเจล เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค, ควรกินอาหารหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ”

Open

Scroll Up